ข่าวสารและกิจกรรม
มาแล้วววววววววว ประกาศผล Makro Exclusive Campaign!!!!!
5 กันยายน 2561


สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล ตามเบอร์มือถือที่ระบุไว้บนคูปอง

รับของรางวัลวันที่ 10 กันยายน 2561
สถานที่รับรางวัล บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด เวลา 10.00 น. 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อรับของรางวัล (หากเอกสารไม่ครบไม่สามารถรับรางวัลได้)
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
3. กรณีมอบอำนาจให้นำเอกสาร 1-2 มาด้วย พร้อมทำใบมอบอำนาจติดอากรสแตมป์ 10 บาทและนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบมาด้วย (1 คนมอบได้ 1 รางวัลเท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณเจน โทร 095-119-1194 หรือโทร 02-416-0077 ติดต่อฝ่ายการตลาด