• Thai
  • English
Facebook
ป้ายโฆษณา

การควบคุมคุณภาพ

ด้วยคำขวัญของเราที่มุ่งมั่นจะก้าวไปข้างหน้า เราจึงสร้างทีมที่แข็งแกร่งเพื่อดูแลลูกค้าและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาเสมอ แต่ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมคุณภาพที่ดีเยี่ยม ดังนั้นเราจึงมีระบบควบคุมคุณภาพ และผ่านการรับรองโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือ นึ่แหละจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเอาใจใส่ลูกค้าและพนักงานของเราเพียงใด และมีเป้าหมายที่จะก้าวไปให้ถึงความเป็นสุดยอด

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง:

1) Quality of Work System: ISO 9001: 2000,

มาตรฐานรับรองคุณภาพในกระบวนการผลิตของบริษัท

 

 

 

2) Good Manufacturing Practice (GMP).

GMP เป็นมาตรฐานที่รับรองคุณภาพในการดูแลจัดการพนักงาน การใช้กระจกและพลาสติกแข็ง การจัดการเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นพาหะ การจัดการด้านขยะ น้ำ สุขลักษณะ และการจัดการด้านเคมี

 

 

3) Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP):

ระบบมาตรฐานที่รับรองคุณภาพในการจัดการของเสียทางชีวภาพ ทางเคมี และทางฟิสิกส์

 
ตัวอย่างหนึ่งของการควบคุมคุณภาพที่เราถือเป็นภารกิจสำคัญคือการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้ออัลฟลาท็อกซิน

  • ตรวจสอบวัตถุดิบทั้งหมดเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนหรือติดเชื้อ
  • ตรวจสอบถั่วลิสงที่นำมาใช้เพื่อหาเชื้ออัลฟลาท็อกซินก่อนนำมาผลิต โดยผลการตรวจสอบที่นำมาใช้ได้จะต้องต่ำกว่า 4 bpp (par per billion)
  • ตรวจสอบระดับโปรตีนและความชื้นในแป้ง
  • ตรวจสอบระดับกรดไร้ไขมันและเปอร์ออกไซด์ในน้ำมัน
  • ควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำ


 
 Get to know us
 


รู้จักกับโก๋แก่
ภาพรวม
รู้จักบริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ผู้ผลิตถั่วลิสงกรอบเคลือบกะทิอันดับหนึ่งของไทย
ส่วนแบ่งตลาด
ที่ประเทศไทยใครๆ ก็รู้จักโก๋แก่ เพราะเราเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำตลาดขนมขบเคี้ยวของไทย
การควบคุมคุณภาพ
มั่นใจด้วยเทคโนโลยีและระบบควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุด รับรองมาตรฐานโดยสถาบันที่เชื่อถือได้
ภารกิจของเรา
เป้าหมายของเราคือมุ่งหน้าสู่ความเป็นสุดยอด
ถั่วลิสงกรอบของเรา
ที่แม่รวย เราคัดเลือกเฉพาะถั่วลิสงที่ดีที่สุดมาเป็นวัตถุดิบ